Om oss

 AB Vingåkershem

Vingåkershem AB är det kommunala bostadsbolaget som har i uppdrag att erbjuda bra och prisvärda bostäder för alla kommuninvånare. Idag finns totalt 337  bostäder av olika karaktär i kommunen. Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har som uppdrag att inom Vingåkers kommun förvärva fastigheter eller tomträtt för att på dem uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Administration
Liselotte Skogh tel. 0151-46 20 04
liselotte.skogh@vingaker.se

Fastighetsförvaltare
Veronica Ulfgren tel. 0151-46 20 05
veronica.ulfgren@vingaker.se

Fastighetsansvarig
Jonas Schyllberg tel. 0151-46 20 07
jonas.schyllberg@vingaker.se

Ekonomiansvarig
Emelie Allo tel. 0151-46 20 02
emelie.allo@vingaker.se

VD
Lars Ingebrigtsen tel. 0151-46 20 01
lars.ingebrigtsen@vingaker.se

Vingåkers Kommunfastigheter AB

Vingåkers Kommunfastigheter AB har till uppdrag att inom Vingåkers kommun förvärva, äga, uppföra och förvalta fastigheter eller tomträtt för att på dem uppföra och förvalta byggnader för kommunal verksamhet och näringsverksamhet.

Fastighetsförvaltare
Fredrik Fundberg tel. 0151-46 20 06
fredrik.fundberg@vingaker.se

Arbetsledare lokalvård
Eva Fredriksson tel. 0151-46 20 11
eva.fredriksson@vingaker.se

VD
Lars Ingebrigtsen tel. 0151-46 20 01
lars.ingebrigtsen@vingaker.se