Nya Slottsskolan 7-9 och Kulturskolan

Vårterminen 2020 flyttade högstadiet in i nya Slottsskolan – en modern, energismart, ljus och trygg högstadieskola. Nedan kan ni följa processen fram till färdigställande.


Invigning, 10 januari 2020

Slottsskolan 7-9 och Kulturskolan invigdes fredag 10 januari med bandklippning och fanfar! Det hölls även tal av Magnus Karlsson (rektor Slottsskolan 7-9), Fred Sjöberg (kulturskolechef), Anneli Bengtsson (kommunstyrelsens ordförande) och Ing-Mari Frössevi (barn- och utbildningsnämndens ordförande) samt bjöds på mingel med bubbel och tilltugg.


Exteriör, september 2019

 


Slottsskolan 7-9, juni 2019Slottsskolan 7-9, mars 2019Exteriör, februari 2019En smygtitt på hur nya Slottsskolan 7-9 såg ut i oktober 2018

 Inomhus- och utomhusmiljö

Några nyheter är att nya Slottsskolan kommer att vara skofri, korridorsfri och ha en stor öppen ljusgård. Dessutom kommer kulturskolan att flytta in i och det är även planerat för att fritidsgården ska inrymmas. Utomhus är det planerat för parcour/utegym, basketplan, moped- och cykelparkeringar både med ställ och skärmtak, scen med amfiteater, kompisgungor, papperskorgar med källsortering, handikappramp och grönytor med sittplatser och paviljonger.

 Rivning pågår

I början av februari 2018 var rivningen av gamla Slottsskolan 7-9 i full gång. En robotstyrd maskin arbetade med att riva skolans tak medan en grävmaskin sorterade byggavfallet.

 RIVNINGSSTART!

Den 15 december 2017 satte sig kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson bakom spakarna till grävmaskinen som inledde rivningsarbetet av gamla Slottsskolan 7-9.

Grävmaskin som river ett tak på gamla Slottsskolan 7-9 Anneli Bengtsson sitter i en grävmaskin

 

 

 

 

 

 

 Nytt beslut KF 26 juni

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen 26 juni, att Vingåkers kommunfastigheter AB får i uppdrag att slutföra arbetet att bygga ny högstadieskola, Slottsskolan 7-9. Genom detta beslut upphävs kommunfullmäktiges beslut från 2016-04-18. Det nya förslaget till beslut förtydligar till exempel att en ny fritidsgård samt nya lokaler för kulturskolan ingår i projektet vilket förändrar kostnadsbilden för projektet. Investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 198 mkr, därutöver är det investeringsmedlen beviljas motsvarande 12,8 mkr för inköp av inventarier till ny skolbyggnad, fritidsgård och kulturskola, 12,3 mkr för de engångskostnader som projektet ny Slottsskola medför samt bevilja 2 mkr för kommunikationsinsatser.

I och med beslutet kommer upphandling av entreprenör att påbörjas. Förväntad start av rivning sker i november. Om denna tidsplan håller kommer byggstarten ske i februari. Skolan, inklusive kulturskolan, planeras att vara inflyttningsklar till höstterminen 2019. Då återstår markarbetet kring skolgården, rivning av C-huset samt uppbyggnad av Fritidsgården. Det sistnämnda beräknas vara färdigbyggd till höstterminen 2020.Paviljongerna

Efter sommarlovet flyttar eleverna in i paviljonger som  placeras utmed Henalavägen mittemot Slottsskolan åk F-6. I paviljongerna, som blir i två våningar, har alla klassrummen tillhörande grupprum. Alla övriga funktioner så som skolsköterska, syv, skolbibliotek och expeditionen kommer också att flytta med till paviljongerna. Och Frallan såklart! Nedan bilder från när de första paviljongerna kom på plats (klicka på bilderna för att visa i större format).

Övriga lokaler
Det kommer att vara fortsatt undervisning och tillgång till C-huset, sporthallen, aula och skolrestaurangen, som har förstärkt med en ny kock som kommer att tillaga maten på skolan från och med i höst.Gamla Slottsskolan

Under sommaren pågår arbetet med att plocka ur gamla Slottsskolan 7-9 samt förbereda för rivning av skolan. Till vår hjälp har vi duktiga feriearbetande ungdomar som hugger i.

Mer information om barnomsorg och utbildning i Vingåkers kommun – Barn- och utbildningsförvaltningen

Projektledare Nya Slottsskolan 7-9

Biträdande rektor Slottsskolan 7-9