Fritidsgård

I anslutning till Slottsskolan 7-9 byggs en ny fritidsgård med bättre anpassade lokaler för fritidsgårdens verksamhet. Det kommer bland annat finnas rum för IT/gaming, pingis, utrymme för att sitta ned och fika samt omklädningsrum att nyttja vid uteaktiviteter. Fritidsgården beräknas vara inflyttningsklar i november 2020.

Ritning fritidsgården

 


Oktober 2020