Fritidsgård

I anslutning till Slottsskolan 7-9 byggs en ny fritidsgård med bättre anpassade lokaler för fritidsgårdens verksamhet. Det kommer bland annat finnas rum för IT/gaming, pingis, utrymme för att sitta ned och fika samt omklädningsrum att nyttja vid uteaktiviteter. Fritidsgården beräknas vara inflyttningsklar i november 2020.

Ritning fritidsgården

 


Oktober 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidsgårdssamordnare

Namn
Rebecka Persson

E-post
rebecka.persson@vingaker.se

Besöksadress
Prästgårdsallén 4