Sagolundens förskola

Grändens förskola och Södergårdens förskola kommer att ersättas av en ny energieffektiv och miljövänlig förskola, Sagolundens förskola. Den nya förskolan kommer byggas strax intill Grändens förskola och ha sex avdelningar med plats för 120 barn.

Byggstart hösten 2022. Färdigställd årsskiftet 2023/2024.

Januari 2024

I början av januari invigdes nya förskolan Sagolunden. Rektor Agneta Gren höll tal, klippte band och gjorde tillsammans med barnen raketen. Som avslutning bjöds barnen på Festis och pepparkaka.

December 2023

I december gick flytten till nya förskolan Sagolunden. Från och med 9 januari 2024 välkomnas barnen till de nya lokalerna.

 

Maj 2023

Arbetet går enligt tidsplan. Just nu pågår uppsättning av innerväggar. Utomhus är taket klart och solcellerna monteras. Byggnaden ska vara klar och överlämnas i december 2023.

April 2023

September 2022

Den 23 september togs det första spadtaget för den nya förskolan Sagolunden. Elvira, Frans, Alma och Shaher hjälpte Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande, Ing-Mari Frössevi, barn- och utbildningsnämndens ordförande, Agneta Gren, förskolerektor, Lars Ingebrigtsen, VD Vingåkers Kommunfastigheter och Robert Arconge, SjötorpsHus att ta de första spadtagen.

Juli 2022

Detaljplan Vannala Gärde, fastigheterna Gränden 1,2,3 och del av Sävstaholm 2:200 har vunnit laga kraft. Detaljplanen ändrar markens status inom planområdet från bostadsändamål till utbildningsändamål.

– Det känns jättebra att vi äntligen är i hamn efter flera års förberedelser med strulande upphandlingar och detaljplan som fått göras om. Inom kort kan kommunens fastighetsbolag sätta spaden i marken och börja bygga en ny modern förskola på söder, uttrycker Robert Davidsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

September 2021

Avtal tecknat med SjötorpsHus AB.

April 2021

Den 19 april 2021 fattade kommunfullmäktige beslut att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB uppdrag att bygga en ny förskola för att ersätta Gränden och Södergårdens förskolor.