Sagolundens förskola

Grändens förskola och Södergårdens förskola kommer att ersättas av en ny förskola, Sagolundens förskola. Den nya förskolan kommer att byggas strax intill Grändens förskola och kommer ha sex avdelningar.

Planerad byggstart under hösten 2022.

Bild visar en skiss på förskolan Sagolunde