Detaljplan för Säfstaholms slott och slottspark (Sävstaholm 13:6 m.fl.)

Vingåkers kommun bygger framtidstro i ny detaljplan

– Den nya detaljplanen är bland de största och viktigaste planerna på många år i Vingåkers centralort. Den kommer prägla slottsområdets utformning under hundratals år framåt då den gör det möjligt att både bevara och återskapa en del av slottsparkens historiska utformning. Samtidigt innebär planen att ett nytt stort och attraktivt bostadsområde kan växa fram samt att natur- och kulturmiljön vid slottet och utefter ån blir mer tillgängligt för invånare och besökare, säger Robert Davidsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanens övergripande syftet är att forma en levande och befolkad park i Vingåker samt att långsiktigt säkerställa möjligheten att uppleva Säfstaholms slott och slottsparkens kulturhistoriska värden. Parken ska vara en mötesplats för alla; en plats för föreningslivet, friluftsaktiviteter och avkoppling. Naturmarken utmed Vingåkersån tillgängliggörs för allmänheten och dess naturvärden säkras långsiktigt samtidigt som nya värden tillförs med promenadstråk, bryggor och paviljonger.

Planen föreslår också ett nytt bostadsområde norr om slottet med utrymme för mindre verksamheter i ett centralt läge med närhet till befintlig service och rekreation samt två mindre byggrätter utmed Bondegatan för att skapa en trevligare och mer levande entré in till Vingåkers tätort.

Bilder detaljplan Säfstaholms slott och slottspark

3D-film Detaljplan för Säfstaholms slott och slottspark

Vad är en detaljplan?

Samhällsplanerare

Namn
Lovisa Borg

Telefon
0151-193 44

E-post
lovisa.borg@vingaker.se