Åbrogården

Delegationen för kommunal ekonomi i balans, i dagligt tal kallad kommundelegationen, hade under 2022 i uppdrag att fördela 750 mkr som bidrag till kommuner och regioner för ”omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder som syftar till att anpassa kommunens eller regionens verksamhet till nya ekonomiska förutsättningar”. Utifrån vissa angivna kriterier var det 38 kommuner/regioner som kunde söka bidrag och Vingåkers kommun var en av dem. Kommunen hade ansökt bland annat om medel för att anpassa lokalerna på Åbrogården för att kunna lämna externa lokaler och för att skapa bättre förutsättningar för att öka samverkan mellan flera av kommunens verksamheter som arbetar med utbildning och olika stödinsatser. Delegationen beviljade kommunen 5 mkr för ombyggnad av Åbrogården. Bidraget kommer att användas för att ge lokalerna en mer ändamålsenlig planlösning samt en bemannad reception för ökad service gentemot besökare. Arbetet beräknas vara klart september 2024.

 


April 2024