Skoj i Vingåker

Skoj i Vingåker är ett samlingsnamn för de aktiviteter och evenemang som riktar sig till barn och unga i åldern 0–18 år som bor i Vingåkersbygden. Aktiviteternas avsändare är Vingåkers kommun eller aktörer som fått bidrag av Vingåkers kommun för att genomföra aktiviteten. Aktiviteterna kommer att finnas på Vingåkers kommuns hemsida under rubriken ”Evenemang” och på www.facebook.com/skojivingaker. Facebooksidan Skoj i Vingåker är en samlingssida för upplevelseenheten, badhuset, fritidsgården, biblioteket samt de evenemang som kommunen gett bidrag till och som riktar sig till barn i ålderskategorin 0–18 år.

Gratis skoj
Alla aktiviteter som är kostnadsfria och inom ålderskategorin 0–18 år bär en rund symbol med texten gratis skoj.

Logotyp Gratis skoj röd Logotyp Gratis skoj gul Logotyp Gratis skoj grön Logotyp Gratis skoj blå

Skoj på väg
Vingåkers kommun kommer under en tid att leasa en buss med plats för åtta personer till förmån för Skoj i Vingåker. Bussens huvudsakliga syfte är att transportera lek- och sportmaterial men också skjutsa barn och ungdomar till aktiviteter i kommunens ytterområden.

 

Kultur- och fritidschef