Var med och utveckla Vingåkersbygden!

Lokalt utvecklingsforum (LUF) är ett råd som träffas två gånger om året, i april och i oktober. Utvecklingsgrupperna som är verksamma i samtliga orter i Vingåkersbygden, och som tagit fram lokala utvecklingsplaner, skickar två representanter vardera till LUF. Tillsammans med kommunala tjänstemän behandlar de olika aktuella frågor. Exempelvis fördelning av den så kallade bygdepengen, hur investeringsmedel ska användas och vad som är prioriterade frågor för att Vingåkersbygden ska utvecklas i en hållbar riktning.

Under 2022 sammanträder LUF 20 april samt 26 oktober.

Vill du vara med och påverka din ort och därmed hela Vingåkersbygden? Ta kontakt med din lokala utvecklingsgrupp! Hör av dig till kommunens landsbygdsutvecklare för att få kontaktuppgifter till rätt grupp eller förening:

Högsjö utvecklingsgrupp
Byalaget Kreativa Läppe
Österåker sockenråd
Marmorbyns utvecklingsgrupp
Aktivt Baggetorp
Viala utvecklingsgrupp
Samverkarna i Vingåker
Arbetsgruppen för de areella näringarna

Arbetssättet för att fortsätta utvecklas och bli Sveriges smartaste landsbygd bygger på trepartssamverkan – eller det som kallas för Leader-metoden. Genom att offentliga, privata och ideella aktörer samverkar uppnår vi störst effekt och skapar demokrati, engagemang, gemenskap och mångfald. Vingåkersbygden är inte stort och därmed ska det också ligga nära till hands att samarbeta, organisera smart och kommunicera enkelt med varandra.

Landsbygdsutvecklare