Utveckla servicen i Vingåkersbygdens orter

Det finns ett behov av att öka tillgången till service i alla delar av Vingåkersbygden. Begreppet service är brett och kan innebära olika saker, därför är det viktigt att utgå från lokala behov och förutsättningar och att det lokala engagemanget tillvaratas. I Vingåkersbygden ska vi samverka mellan det offentliga, privata och ideella för att skapa långsiktigt hållbar service.

Att det finns en fysisk och regelbunden mötesplats i byn dit människor kan komma för att träffas, prata och fika är särskilt viktigt. Mötesplatsen kan fungera som navet i bygden och bli en möjliggörare för det lokala förenings- och näringslivets utveckling inom andra områden.

Serviceavtalet fungerar som en morot för lokala utvecklingsgrupper för att skapa mötesplatser, anordna aktiviteter till barn- och unga, samarbeta för att börja samåka till och från byn och i arbetet för att få ökad tillgång till dagligvaruhandel och paketutlämning. Avtalet är utformat tillsammans med Lokalt utvecklingsforum och innehållet är anpassat efter de behov som framkommit i dialog med de lokala utvecklingsgrupperna i Vingåkersbygden.

Att samordna lokala servicefunktioner innebär att en förening åtar sig vissa uppdrag och får ersättning för det ideella arbetet som det innebär. Pengarna ska inte täcka kostnaderna för aktiviteten i sig och kan alltså användas i föreningens övriga verksamhet. Utöver ersättningen för det ideella arbetet kan kommunen betala vissa kostnader direkt till tjänsteleverantör, även om tjänsten nyttjas av bygden och administreras av föreningen.

Kontakta kommunens landsbygdsutvecklare för att veta mer om hur ni kan teckna ett avtal och få ersättning för att samordna lokala servicefunktioner i er by!

Avtal för samordning av lokala servicefunktioner

Landsbygdsutvecklare