Ungdomar utvecklar Vingåkersbygden

Ungdomar i Vingåkerströjor

Det har varit svårt att få ungdomarna i Vingåkersbygden att bli delaktiga i utvecklingsarbetet. Eftersom det är viktigt att få in ett ungdomsperspektiv på hur Vingåkersbygden ska utvecklas, prövades 2017 ett nytt sätt att nå ungdomarna.

Av kommunens alla feriearbetare tillsattes ett tiotal av Samhällsbyggnad. Under tre sommarveckor arbetade de med samhällsutveckling och det visade sig vara ett mycket lyckat sätt att få ungdomar delaktiga och att engagera sig i sitt eget lokalsamhälle. 2018 gjordes samma sak igen med ett nytt gäng ungdomar.

Ungdomarna har bland annat arbetat med trygghetsvandringar och ungdomars rörelsemönster i kommunen inför planarbeten. De tittade även på hur förutsättningarna skiljer sig för ungdomar boende i centrala Vingåker och för de som bor på landsbygden, men också hur det skiljer sig mellan att vara tjej eller kille. De gjorde även intervjuer med både Vingåkersbor och besökare för att få en bild av vad olika målgrupper tycker är bra med Vingåker, vad de saknar eller vad de tycker behöver utvecklas.

Detta har gett Vingåkers kommun värdefullt underlag till planerings- och utvecklingsarbetet.