Studenter från Sveriges lantbruksuniversitet genomför workshops med kommunens verksamheter

För att nå visionen om att bli en av Sveriges smartaste landsbygder behöver kommunens egna verksamheter utvecklas och dessutom samarbeta mer. Över 20 studenter som studerar på Sveriges lantbruksuniversitet, programmet Agronom landsbygdsutveckling, kom till Vingåker i början av maj för att under två dagar genomföra åtta workshops och intervjuer med bland annat skolköken, hemtjänsten, kulturskolan, badet, biblioteket m. fl.

Samarbetet mellan universitetet och Vingåkers kommun genomfördes inom ramen för en kurs i organisering och ledarskap. Studenterna förberedde sig genom att läsa på om verksamheterna i kommunen för att därefter genomföra processer tillsammans med chefer och anställda. Resultatet blir ett antal rapporter som kastar ljus på vad verksamheterna gör idag som är bra, vad de kan bli bättre på och kanske dyker nya möjligheter upp där olika områden kan samarbeta på ett smart sätt för att bli så bra som möjligt. Rapporterna kommer ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och är en del av satsningen ”Den smarta Vingåkersbygden”