Stortinget 2020

STORTING 2020

Tack för engagemanget i Storting 2020

Vi vill rikta ett stort TACK till alla som deltagit i och tagit del av Stortinget detta år. Stortinget är till för att stärka känslan av samhörighet och skapa stolthet över platsen. Det ska också bidra till delaktighet i skapandet av Vingåkersbygdens framtid. Vi hoppas att ni känner av detta, trots att vi inte kunde träffas fysiskt detta år.

Vi har fått in lite över 50 svar och kommentarer på de frågor som ställts till varje film eller inlägg i de sociala medierna. Ett axplock av dessa svar ser ni i bilden. Filmerna har fått över 2000 visningar. Centrumutvecklingen och detaljplanen för slottsområdet engagerade särskilt många! Alla filmer och inlägg är samlade på denna sida, och enkäterna är öppna över helgen.

Vad händer nu?
– Arbetet med centrumutveckling fortsätter i samverkan med näringsliv och medborgare, stort tack för era inspel!
Detaljplanen över slottsområdet är på samråd till den 30 november
– Du kan alltid kontakta kommunen om du har en idé eller synpunkt genom att höra av dig direkt till politiker eller tjänstemän.
– Kommunens samverkan med Vingåkersbygdens utvecklingsgrupper i frågor som prioriteras av er invånare fortsätter. Kika gärna på de lokala utvecklingsplanerna här.

[Bild: ordkluster av inkomna svar med förslag till åtgärder kopplat till veckans olika inlägg om Stortinget, bland annat ”Röj vid ån”, ”Fler matställen”, ”Vindskydd”. ]

Projekt Bubblan

Befolkningen i Sverige och i Vingåkers kommun blir allt äldre. Ensamhet bland äldre är ett stort hälsoproblem som ofta leder till sämre livskvalitet, sjukdom, extra omvårdnad och ökade samhällskostnader. Kommunen driver därför i samverkan med företagen Altitude365 och Sensapp ett projekt med syfte att motverka ensamhet för hemtjänsttagare och på så vis skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt åldrande.

Att motverka social isolering och ensamhet är kanske viktigare än någonsin i tider då vi måste begränsa våra fysiska möten. I projektet får ett antal hemtjänsttagare låna en varsin surfplatta där både mjukvaran och hårdvaran har anpassats för att skapa en användarvänlig plattform. Under koordinering av bibliotekets personal arrangeras digitala träffar, som på ett enkelt sätt kan fyllas med digitala sociala aktiviteter.

Faller projektet väl ut kan det göra skillnad för individer som får en ökad livskvalitet, men det gör även skillnad för hemtjänstpersonalen genom minskad stress över att känna sig otillräcklig. Ett hälsosamt åldrande leder i sin tur till minskade samhällskostnader. Genom att samverka inom kommunen kan verksamheterna hjälpas åt att ge både god omvårdnad och bättre social tillvaro.

Inom vilka områden tycker DU att kommunen borde satsa på digitalisering? Svara på den korta enkäten på denna länk.

 

Hur skapar vi en meningsfull fritid i Vingåkersbygden?

Sedan 2017 har ungdomar från Vingåkersbygden fått chansen att sommarjobba på kommunen med frågor som rör utvecklingen i Vingåkersbygden. De har exempelvis arbetat med trygghetsfrågor, turism, digitalisering, demokrati och delaktighet. Under sommaren 2020 arbetade de praktiskt med att planera och genomföra aktiviteter riktade mot Vingåkersbygdens barn, genom samverkan med fritidsgården och med Fritidsbanken. De arbetade också med att besvara frågan ”Hur skapar vi en meningsfull fritid i Vingåkersbygden och varför är det viktigt?”.

Resultatet presenterade de genom att producera denna film! I filmen föreslår de bland annat ett sportfält, annan placering av fritidsbanken, ledarskapsutbildningar för föreningar, en ny park vid åpromenaden, förbättringar i Tennisparken och en plats för EPA-förare att träffas.

Genom att inkludera unga i utvecklingsarbetet skapar vi möjligheter för påverkan, och kommunen får inspel i frågor som det är extra värdefullt att få de ungas perspektiv på. Deras idéer tas till exempel med i det pågående arbetet med centrumutveckling men är också värdefullt för föreningslivet, näringslivet och kommunens andra verksamheter.

Har du en idé eller förslag på hur vi tillsammans kan jobba för att unga i Vingåkersbygden ska göras mer delaktiga och kunna påverka sitt lokalsamhälle? Svara på den korta enkäten på denna länk.

Café Baggetorp

Det lokala engagemanget är stort i Vingåkersbygden! I Baggetorp finns från och med denna höst Café Baggetorp ungefär varannan vecka i bygdegården, tack vare den lokala utvecklingsgruppen Aktivt Baggetorp. Samtidigt som Baggetorpsbor kan träffas och fika ihop så har både landsbygdsbibliotekarien och barnbibliotekarien varit där, liksom anhörigstöd. Det arrangeras också aktiviteter för barn i samverkan med föreningen Junis.

Liknande träffar sker i Läppe under rubriken ”Kaffe med kunskap” – ett tillfälle att träffa grannar, samverka med kommunens verksamheter och ta del av föreläsningar eller annan underhållning. Tills vidare är Café Baggetorp och Kaffe med kunskap inställt på grund av smittspridning men fortsätter när det är möjligt att träffas fysiskt igen.

Dessa träffar får stöd av kommunen med hjälp av Serviceavtalet. Eftersom träffarna möjliggör att kommunens tjänstemän kan träffa fler medborgare så ökar vi den offentliga servicen i samverkan!

Vilka kommunala verksamheter skulle du vilja träffa på plats på din ort? Svara på den korta enkäten! 

Nya hyresrätter utvecklar Högsjö

Visste du att efterfrågan på bostäder är stor i Vingåkersbygden, framför allt i småorterna? Exempelvis vill många äldre flytta ifrån sina villor men ändå bo kvar i byn där vänner och sammanhang finns. Då behövs lägenheter, gärna i form av hyresrätter. För några veckor sedan påbörjade Vingåkershem bygget av nya hyresrätter i Högsjö. Processen kan spåras tillbaka ända till 2017 då kommunen startade projektet ”ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden” och då Högsjö var en av tre orter som deltog. Tack vare ett starkt lokalt engagemang, mycket ideellt arbete och en stolthet över Högsjö som ort så blir nu nya hyresrätter verklighet, i samverkan med Vingåkershem. I filmen berättar Högsjöborna Rolf, Lennart och Yngve om hur arbetet gick till.

Kolla också in Byalaget Kreativa Läppes förstudie för att kunna bygga både ett byahus och nya hyresrätter i Läppe.

Även i Österåker händer det grejer. De har fått startbidrag från Boverket för att undersöka möjligheten att bygga nya bostäder anpassade för äldre och med gemensamhetslokal. Mer information om Österåkers bostadsbyggande.

Vilket engagemang för Vingåkersbygden vill du uppmärksamma? Dela med dig via denna länk i ett enkelt formulär.

Detaljplan över slottsområdet

Ta del av planerna för Säfstaholms slott med omgivningar och kom med synpunkter! Från och med idag, 3 november, påbörjas samrådet för den nya detaljplanen och det finns möjlighet att komma med yttranden under hela november.

Den nya detaljplanen är bland de största och viktigaste planerna på många år i Vingåkers centralort. Den innebär att ett nytt stort och attraktivt bostadsområde kan växa fram samt att natur- och kulturmiljön vid slottet och utefter ån blir mer tillgängligt för invånare och besökare. Slottsparken ska vara en mötesplats för alla; för föreningslivet, friluftsaktiviteter och avkoppling.

Då detaljplanen för slottsområdet är av stort allmänt intresse är det särskilt viktigt att alla invånare i Vingåkers kommun har möjlighet att yttra sig. Ta del av slottsplanen här.

Bidra till centrumutvecklingen!

I Vingåker finns många fantastiska företagare som erbjuder viktig service till både invånare och besökare. Handeln och rörelsen i Vingåkers centrum har under senare år genomgått stora förändringar vilket innebär stora utmaningar men möjliggör också för nya tankar och idéer.

Kommunen vill utveckla Vingåkers centrum i samverkan med handeln, företagare och invånare. Med fler människor i rörelse skapas förutsättningar för en ökad handel och också ett trevligare och tryggare centrum.

Svara på frågorna för att bidra till det pågående arbetet med centrumutveckling!

Kommunchef Ralf Hedin om Stortinget

Stortinget är till för att stärka känslan av samhörighet, skapa stolthet över platsen och bidra till delaktighet i skapandet av Vingåkersbygdens framtid. I filmen hör du kommunchef Ralf Hedin berätta varför det är viktigt. I stället för en fysisk träff blir det i år en hel veckas Storting i kommunens sociala medier. Till varje inlägg finns en fråga som vi vill att du som läser går in och svarar på. Ni har en massa kloka idéer, tankar och förslag på hur Vingåkersbygden kan utvecklas. Dela med er av dem!

Du kan också gå till biblioteket för att ta del av samma innehåll, svara på frågorna analogt eller som alltid få hjälp med de digitala verktygen.

Se också till att svara på dagens fråga om hur dialogen mellan kommun och invånare kan förbättras.

Stortinget 2019

Vi börjar Stortingsveckan med en liten återkoppling från förra året: 2019 hölls Vingåkersbygdens första Storting i Tennisparken. Flera tjänstemän var på plats och det fanns också klotterplank där alla som ville fick dela med sig av tankar och förslag. Detta (tillsammans med alla lokala utvecklingsplaner) är bland annat en del av underlaget till den kommunala utvecklings- och serviceplanen.

Dessutom tog en engagerad Vingåkersbo kontakt med kommunen under Stortinget eftersom han ville bygga en discgolfbana i Vingåker. Han fick hjälp att kontakta Leader Södermanland för att göra en projektplan och söka finansiering. Tillsammans med Katrineholms discgolfklubb och flera lokala företag har de nu satt spaden i backen. Snart finns alltså en discgolfbana i Vannala. Det är ett av många exempel på engagemang och samverkan som utvecklar Vingåkersbygden!

Utveckling skapas genom delaktighet – glöm inte att svara på frågan på denna länk.