Projektet Den smarta Vingåkersbygden

 

I mars 2018 beslutade regeringen om att ge statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner (förordning 2018:152). Vingåkers kommun är en av de 30 kommuner som har fått statsbidraget. Dessa medel kommer bidra till att lyfta fram, utveckla och initiera projekt i Vingåkers kommun som ska leda till en positiv utveckling av hela Vingåkersbygden. Vingåkers kommun har fått sammanlagt 6,6 miljoner under en treårsperiod som sträcker sig mellan 2018-2020. Projektet ska bidra till att nå vår vision om att bli Sveriges smartaste landsbygd.

Syftet med projektet är att arbeta med Vingåkersbygdens utvecklingsstrategi. Det innebär att vi ska arbeta med att ta fram en modell för landsbygdsutveckling som bygger på att offentliga, privata och ideella aktörer samverkar – också kallat Leader-metoden. Lokala utvecklingsplaner, där prioriteringar och idéer för bygden lyfts fram, är en del av detta liksom Lokalt utvecklingsforum (LUF) som träffas två gånger per år och består av representanter från varje utvecklingsgrupp.

En viktig del av projektet är också att förbättra och effektivisera kommunens egna verksamheter. Aktiviteter för den interna verksamhetsutvecklingen består bland annat av:

  • Att kartlägga vad verksamheterna redan gör som är bra och vilka behov av utveckling som finns.
  • Ta fram en modell för att synliggöra synergieffekter mellan verksamheter.
  • Ta fram handlingsplan för det interna arbetet med utvecklingsstrategin och prioritera insatsområden.