Pilotprojekt Betaltjänster

Hand som tar fram ett betalkort ur en plånbokVingåkers kommun genomförde tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland och Länsstyrelsen Södermanland ett pilotprojekt för betaltjänster mars 2016 till mars 2017. Projektet finansierades av PTS (Post och Telestyrelsen). 

Bakgrunden till projektet var att projektparterna deltog i ett projekt gällande tillgänglighet och delaktighet i det digitala samhället. Utifrån detta uppkom frågeställningen om hur föreningar och småföretagare skulle kunna förberedas för det “kontantlösa samhället”, vilket gjorde att ansökan skickades till Post och Telestyrelsen om medel för ett pilotprojekt i Södermanland.  

Tre seminarier genomfördes där målgruppen var föreningar och småföretagare. Skatteverket informerade om deras e-tjänster, vad som gäller vid bokföring, kassaregister och vilka lagar och förordningar som gäller. Urban Lindstedt, journalist, författare och e-handelsexpert pratade utifrån olika frågeställningar som: vad händer då kontanthanteringen försvinner? Ersätter mobilen kort och kontanter? Att ta betalt på nätet samt hur kan vi ta betalt utan kontanter, praktiska lösningar för företag och föreningar. 

I samband med seminarierna inbjöds till fortsättning och fördjupning i studiecirklar. Två studiecirklar genomfördes med deltagare från SPF, idrottsföreningar, bygdegårdar, hembygdsföreningar och småföretagare.