Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden

Ritning över nya bostäder

Vingåkers kommun ville hitta ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att få igång byggnationen på landsbygden och resultatet blev projektet “Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden”. Det startade med ett seminarium den 4 april 2017, där Vingåkersbor bjöds in för att få inspiration om hur man löst bostadsbyggandet på andra platser i landet. De deltagare som var intresserade av att driva frågan om bostäder på sina orter erbjöds hjälp genom projektet.  Deltagarna fick även erbjudande om att arbeta med frågan genom en studiecirkel (Vingåkers kommun samverkar med tre studieförbund i detta projekt) och att kommunen och projektet skulle ta kostnader för möten, enkäter, inköp av till exempel böcker, studieresor med mera. När seminariet avslutades hade fyra av fem kransorter startat en studiecirkel var.

Projektet syftar även till att kommunen ska föra dialog med banker, det egna bostadsbolaget och olika byggintressenter för att försöka tydliggöra hur viktigt det är att få igång byggnation även på landsbygden.

Studiecirklarna har varit mycket aktiva och kommit olika långt i sina arbeten. De har bland annat gjort enkätförfrågningar, deltagit i nätverksträffar mellan bygderna och arrangerat stormöten för att ta reda på hur bostadsbehovet ser ut på orten. De har även åkt på studieresor och besökt olika exempel på seniorboenden.

I slutet av 2019 arrangerades en gemensam bomässa där de olika bostadsgrupperna presenterade sina visioner för ett tiotal byggintressenter som var inbjudna för att lyssna. Efter presentationerna fick byggintressenterna chans att diskutera bostadsgruppernas om både markfrågor och förutsättningar för att bygga.

Under den inledande perioden har en konsult varit inkopplad på uppdrag av framtagandet av en bostadsutredning. Under processen hade konsulten mycket kontakt med bostadsgrupperna för att ta del av deras perspektiv. Bostadsutredningen ligger nu till grund för Vingåker kommuns bostadsförsörjningsprogram där landsbygdsperspektivet är ett naturligt inslag.

 

Högsjö

Läppe

Österåker