Nationella bredbandskonferensen i Vingåker

man, dator8-9 februari 2017 hölls den nationella bredbandskonferensen i Vingåker. Landets samtliga bredbandssamordnare var inbjudna till två dagar med nätverkande och inspiration kring otydliga uppdrag, betydelsen av olika roller och utmaningar för den återstående fiberutbyggnaden i våra kommuner.  

Dåvarande bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson inledde konferensen och därefter följde en rad intressanta föreläsningar och diskussioner. PTS (Post- och telestyrelsen) och Bredbandsforum levererade fakta och gav svar på frågorna kring hur långt vi kommit med målsättningen att 90 % av hushållen år 2020 ska ha tillgång till 100 Mbit/s och vad som krävs för att uppnå det. Sveriges kommuner och landsting diskuterade kring hur vi ska beakta fri konkurrens och samtidigt hantera den som samhällsbärande infrastruktur? Representanter från IP-Only och Telia/Skanova förklarade vad som skiljer dem åt och vad som krävs av kommunerna för att bli attraktiva för utbyggnad. Innan dagen avslutades med middag och kvällsmingel gav Svenska stadsnätsföreningens Per Fröling svar på varför vi ska ha kommunala stadsnät och vilken kapacitet kommunernas stadsnät har att fibrera Sverige.  

Dag två inleddes med att Göran Wide, Regionförbundet Sörmland och Jonas Ivervall, Trosa kommun gav en inblick i Sörmlands regionala bredbandsstrategi. Efter det tog författaren Alexander Bard vid och argumenterade för att den digitala interaktiviteten innebär en historisk revolution av samma dignitet som en gång talspråket, skriftspråket och boktryckarkonsten. Konferensen avslutades med att moderatorn Mathias Andersson (från bland annat tv-programmen Lyxfällan och Plus) ledde en diskussion där marknadens ledande aktörer samt övriga som svarar för fiberutbyggnaden på olika nivåer deltog och gav svar på vilka svåra utmaningar som finns.