Mobiltäckningsprojektet

 

Som en liten landsbygdskommun är det inte lätt att påverka mobiloperatörerna för att få bättre täckning. Men det är en viktig fråga, både för tillgänglighet och trygghet, att kunna kommunicera oavsett var man befinner sig i kommunen. Koordinatorsnätverket i Sörmland för bredbandssamordnare har samverkat kring dessa frågor. Flera av Sörmlands kommuner, bland annat Vingåkers kommun genomförde dessutom egna mobiltäckningsmätningar. Mätningarna utfördes genom att sopbilarna tog med sig mätutrustning under sina turer, vilket gav en väldigt bra bild av hur täckningen är i en stor del av kommunens yta.

Utöver detta gick Vingåker, Katrineholm och Gnestas kommuner ihop och genomförde fördjupade mätningar. I Vingåkers kommun mättes även inomhustäckning i samtliga kommunala verksamheter samt hos ett trettiotal privata hushåll. Även platser utomhus, som inte fanns med i rutterna för sopbilarna, men som är viktiga platser för mobiltäckning mättes, exempelvis badplatser, motionsspår och välbesökta friluftsområden.

Dessa mätningar (gäller ej inomhusmätningarna) finns tillgängliga för allmänheten på www.tackningskollen.se och där man kan jämföra operatörernas täckning just där man själv bor.

För kommunens del har mätningarna varit viktiga att ha med sig i de möten vi haft med operatörerna. Mätningarna kommer att genomföras och uppdateras med jämna mellanrum.