Lokala utvecklingsplaner visar vad Vingåkersbygdens invånare prioriterar och arbetar för

En del av utvecklingsarbetet innebär att varje område i Vingåkersbygden arbetar fram lokala utvecklingsplaner (LUP). Detta kan ske på lite olika sätt, men gemensamt är att de ska spegla invånarna på orten, deras ambitioner och idéer. Alla i bygden ska ha möjlighet att påverka innehållet i planen, och kunna engagera sig för att förverkliga den!

En lokal utvecklingsplan är ett verktyg för att prioritera, organisera och förankra aktiviteter och arbete som gör orten eller bygden till en bättre plats att leva och verka på. Även en arbetsgrupp för de areella näringarna tar fram en utvecklingsplan, där deras prioriteringar framgår men strukturen skiljer sig såklart något från byarnas planer i och med att frågorna har en annan karaktär.

De lokala utvecklingsplanerna ingår i ett större sammanhang. Tillsammans visar de hur invånarna i Vingåkersbygden vill att framtiden ska se ut, både på kort och lång sikt. Det är en tydlig signal till både offentliga, privata och ideella aktörer som verkar för att skapa utveckling här.

De lokala utvecklingsplanerna utgör därför en del av underlaget till den kommunala utvecklings- och serviceplanen i Vingåkers kommun. Denna arbetas fram och uppdateras med hjälp av Lokalt utvecklingsforum – ett råd som tillsammans med kommunala tjänstemän träffas två gånger om året och dit samtliga orter i Vingåkersbygden deltar med två representanter vardera.

 

Processer pågår för att ta fram en utvecklingsplan för areella näringarna och även för Vingåker centralort, där Stortinget 2019 utgör ett viktigt underlag (se PDF i listan nedan).