Kreativa Läppe driver projekt för ett byahus och nya bostäder i byn

Genom EU:s fond för landsbygdsutveckling och LEADER Södermanland har byalaget Kreativa Läppe fått möjlighet att driva ett projekt i samverkan med Vingåkers kommun. Projektet kommer att pågå från och med mars 2020 och sju månader framåt.

Byalaget Kreativa Läppe har under många år arbetat för att få ett byahus som kan fungera som en mötesplats och servicepunkt i Läppe, men ännu har detta inte resulterat i ett faktiskt hus. Behovet är dock stort: det finns ett aktivt föreningsliv i Läppe men ingenstans där de kan samlas.

Det här projektet är en förstudie som ska inventera behov och önskemål, knyta nya kontakter och undersöka möjliga vägar framåt för att i förlängningen förverkliga idéerna.

Projektet ska klargöra vad som behöver göras för att ett byahus med tillhörande service ska kunna bli tillgängligt för alla i Läppe med omnejd. Projektet ska också undersöka möjligheterna för att kunna bygga nya bostäder i Läppe för både yngre och äldre människor. Det skulle få igång en flyttkedja vilket är bra för Läppes men också hela Vingåkersbygdens utveckling. Projektet ska …

  • … resultera i färdigt underlag för att sedan genomföra resultatet från förstudien.
  • … ta fram preliminära avtal med byggföretag och en broschyr som tydligt visar projektets slutmål, där nyttan av byahuset visas upp och där boendeformerna tydligt framgår.
  • … undersöka de ekonomiska förutsättningarna för slutmålet. Bank, bidrag, frivilliga insatser och pris för hyra av bostäderna.
  • … bilda en ekonomisk förening i Läppe som kan ta arbetet vidare när förstudien är klar, och som kan stå som byggherre.

Kreativa Läppe och projektledaren ansvarar för att driva projektet framåt.