InnoV – Innovativa servicelösningar i Högsjö 

broschyr, innoVProjektet InnoV genomfördes juni 2013 – december 2014 och blev startskottet för arbetet med landsbygdsutveckling i Vingåkers kommun. 

Syftet med projektet : 
“Att få människorna i och omkring Högsjö att känna att de har bra service, och om all den önskade servicen inte finns på plats, ha en plan hur man når fram till den. Arbetet i Högsjö ska sedan stå som arbetsmodell för andra mindre orter på landsbygden i Vingåkers kommun.”  

Metoder i projektet: 
“Arbetssätt och metoder i projektet har varit att skapa delaktighet och engagemang hos de boende i Högsjö. Förändring och varaktig utveckling skapas med lokal demokrati. Och det åstadkoms bäst med ett process- och lösningsinriktat arbetssätt.” 

Projektresultatet: 
Under projektåret har många i Högsjö samtalat och samverkat om hur bygden ska förbli levande och attraktiv att bo och verka i. En rad aktiviteter har genomförts med syfte att stärka den lokala servicen på orten, hitta nya innovativa servicelösningar samt främja organisering på orten för bygdegemensamma frågor. Tidigt i projektet prioriterades fyra konkreta fokusområden. 

Under projektets gång har kontinuerliga arbetsgruppsträffar för respektive fokusområde genomförts där man arbetat aktivt för att finna lösningar och möjligheter till förbättring och långsiktighet. Det samlade arbetet har dokumenterats i Lokal utvecklingsplan för Högsjöbygden.  

Efter projektet: 
Efter InnoV beslutade kommunen att en landsbygdsstrategi skulle tas fram utifrån det arbetssätt som använts i InnoV-projektet, med lokala utvecklingsplaner. Man beslutade även att anställa en resurs för att jobba med landsbygdsutveckling i kommunen.