Projekt Bubblan

Befolkningen i Sverige och i Vingåkers kommun blir allt äldre. Ensamhet bland äldre är ett stort hälsoproblem som ofta leder till sämre livskvalitet, sjukdom, extra omvårdnad och ökade samhällskostnader. Kommunen driver därför i samverkan med företagen Altitude365 och Sensapp ett projekt med syfte att motverka ensamhet för hemtjänsttagare och på så vis skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt åldrande.

Att motverka social isolering och ensamhet är kanske viktigare än någonsin i tider då vi måste begränsa våra fysiska möten. I projektet får ett antal hemtjänsttagare låna en varsin surfplatta där både mjukvaran och hårdvaran har anpassats för att skapa en användarvänlig plattform. Under koordinering av bibliotekets personal arrangeras digitala träffar, som på ett enkelt sätt kan fyllas med digitala sociala aktiviteter.

Faller projektet väl ut kan det göra skillnad för individer som får en ökad livskvalitet, men det gör även skillnad för hemtjänstpersonalen genom minskad stress över att känna sig otillräcklig. Ett hälsosamt åldrande leder i sin tur till minskade samhällskostnader. Genom att samverka inom kommunen kan verksamheterna hjälpas åt att ge både god omvårdnad och bättre social tillvaro.