Delprojekt 1, 2, 3

Delprojekt 1 – Ett meningsfullt åldrande

Vad vi vill uppnå – Att vi har fler friska äldre i Vingåker som kan använda digitala tjänster för en tryggare miljö runt sig och sina anhöriga. De har teknikvana och den  kan introduceras i kommunens omvårdnad mer gradvis. De känner större delaktighet, självständighet och innanförskap.

Hur vi vill uppnå det – Inspirera och främja  till att digitala tjänster används av fler äldre, för ökad service, delaktighet i samhälle och föreningsliv.

Effektmål:

 • minskad ensamhet och ökad livskvalitet
 • förlängd självständighet och god hälsa
 • ökat digitalt innanförskap

Fokus:

 • att långsiktigt fördröja behovet av vård och omsorg

Delprojekt 2 – Sveriges smartaste hemtjänst

Vad vi vill uppnå – Hemtjänsten har tillgång metoder och digitala tjänster som möjliggör att tid och personella resurser kan prioritera människan som upplever bättre livskvalitet.

Hur vi vill uppnå det – Identifiera moment som bör digitaliseras och som inte kräver en ”varm hand”, till förmån för mer tid med brukaren.

Effektmål:

 • minskad ensamhet och ökad livskvalitet
 • ökad delaktighet
 • ökad trygghet för individ och anhörig
 • förbättrad arbetsmiljö för personalen
 • effektivare hemtjänst med mer kvalitativ tid för brukaren och bättre ekonomi

Fokus:

 • brukarperspektivet vid effektivisering med högre tillgänglighet vid färre platsbesök (rätt prioriteringar)

Delprojekt 3 – Välfärdsporten

Vad vi vill uppnå – Förutsättningar för en öppen, prioriterad och operatörsneutral infrastruktur finns tillgänglig för välfärdstjänster

Hur vi vill uppnå det – Skapa tekniska förutsättningar för en öppen , prioriterad och operatörsneutral infrastruktur för välfärdstjänster.

Effektmål:

 • en säker infrastruktur/tjänst för välfärdsteknik till invånare i Vingåkers kommun
 • det finns en hållbar affärsmodell för olika aktörer inom omsorg och välfärdsteknik

Fokus:

 • infrastruktur för välfärdsteknik