Den smarta Vingåkersbygden bidrar till utveckling i Vingåker

 

I mars 2018 beslutade regeringen Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. Vingåkers kommun är en av de 30 kommuner som har fått statsbidrag genom förordningen. Dessa medel kommer bidra till att lyfta fram, utveckla och initiera projekt i Vingåkers kommun som ska leda till en positiv utveckling av hela bygden. Vingåkers kommun har fått sammanlagt 6,6 miljoner under en treårsperiod som sträcker sig mellan 2018-2020, arbetet kommer att ske genom projektsatsningen Den smarta Vingåkersbygden.

FAKTA
Enligt förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner får bidrag lämnas till kommuner för åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen och för framtagandet av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i kommunen.

Det är Tillväxtverket som prövar frågor om bidrag enligt förordningen. Ansökningar ska innehålla en beskrivning av vad bidraget ska användas till och ange mål, tidsplan och budget. När bidragen fördelas ska Tillväxtverket prioritera långsiktigt utvecklingsarbete och beakta sektorsövergripande åtgärder. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska beaktas. Bidrag enligt förordningen lämnas med högst 90 procent av kostnaderna för de aktuella insatserna.