Trygghetsvandring inom Sävstaområdet

Varje år har Vingåkers kommun och Polisen gemensamma trygghetsvandringar. Trygghetsvandring innebär att man tillsammans med lokala föreningar, företag och personer som bor i kommunen undersöker den fysiska och sociala miljön. Detta för att ta reda på vad som känns tryggt eller otryggt och att tillsammans kunna se möjligheter till förbättringar för att öka trivseln och tryggheten. När det som upplevs som otryggt definierats diskuteras också vad som kan göras för att förbättra situationen.

Vi samlas i Sävstaskolan där kvällen inleds med information och utdelning av kartor över området. Efter trygghetsvandringen återsamlas alla i skolan där vi bjuder på fika och pratar om vad vi sett. Vi gör också en åtgärdslista utifrån de tankar om förbättringar av området som framkommit under kvällen. Denna delges sedan ansvariga politiker och tjänstemän.

Målet är att få med människor i varierande åldrar som kan se olika saker i området.
Välkommen!

Anmälan till
Hanna Mehaj
070- 551 67 79
hanna.mehaj@vingaker.se

Fler upplevelser
17 Sep
Fem personer som går längst med ett hus