Trivselträff i Folketspark Vingåker

Inbjudan till alla pensionärer i Vingåkers kommun
oavsett föreningstillhörighet.

8 december 13.00-16.00

• Information från Biblioteket/DigidelCenter, Vingåkers
kommun, PRO, SKPF och SPF
• Inspiration och tips till att hitta underhållning i den digitala
världen
• Vi bjuder på julgröt, skinksmörgås och kaffe
• Musikunderhållning

Anmälan senast 30 november till: Kjell Sternberg
070-761 87 53 eller kjell.sternberg@vingaker.se

Välkomna!
Samverkansprojektet Säker&digitalt

 

Fler upplevelser
8 Dec