Kryp och klättra

Rörelsefylld stund för 0-5 år!

Tillsammans med förälder eller annan nära vuxen får barnet utforska, prova sig fram och dansa i en rolig lekmiljö. Leken hos de små barnen är sensomotorisk vilket innebär att sinnesintryck och kropp samverkar. De små barnen utforskar omgivningen och föremål med kroppen och de upptäcker med sina sinnen.

Vi håller avstånd och vi tillämpar begränsat antal personer åt gången i rummet.

Varmt välkommen!
Lena Westling i samarbete med Vingåkers bibliotek

Kontakt:

0151-191 90
biblioteket@vingaker.se

Fler upplevelser
28 Nov