Informationsmöte

Har du funderingar om avgifter kring hemtjänst och särskilt boende?
Har du tankar om fullmakter?
Vad innebär GodManskap?

Välkommen till en informationskväll med Överförmyndaren och Taxe- och avgiftsnämnden i Samlingssalen Humlegården.

Anmälan senast 8 maj till: anhorigcentrum@vingaker.se.
Vid frågor kontakta tfn: 0151 193 70

Begränsat antal platser.

Flyer informationsmöte

Fler upplevelser
16 May