Informations- och Frågestund om funktionshinder för barn

Mitt barn har en funktionsnedsättning.
Vad händer när barnet fyller 18 år?

Välkomna till en informations och frågestund med Kjell Clasborn, ordförande i FUB på AnhörigCentrum.

Anmälan senast 7 mars till: anhorigcentrum@vingaker.se eller tfn:0151-193 70, 070-206 04 22

Flyer Informations- och frågestund om funktionshinder för barn

Fler upplevelser
14 Mar