Inbjudan till alla pensionärer i Vingåkers kommun oavsett föreningstillhörighet

Trivselträff i Kyrkans hus

den 26:e oktober 13.30-16.00
• Information från DigidelCenter Vingåkers kommun, PRO,
SKPF och SPF
• LUK (Läppe Ukulele Klubb) underhåller
• Vi bjuder på kaffe, smörgås och kaka
• Filmklipp från Seniorsurfarna

Anmälan senast 19:de oktober till: Kjell Sternberg
070-761 87 53 eller kjell.sternberg@vingaker.se

Välkomna!

Samverkansprojektet Säker&digitalt

Fler upplevelser
26 Oct

26 okt, 2021

13:30 - 16:00

, ,