En vild idé!

Välkomna till föreläsning med Stina Näslund och Marianne Renfors. De startade projektet ”En vild idé” i Strängnäs där dom strävar efter att främja biologisk mångfald. Hör de berätta hur de har arbetat och vill fortsätta arbeta med plantering av vilda blommor för att gynna pollinering och biologisk mångfald samt hur de har lobbat för att få med andra intressenter och aktörer, bland annat Strängnäs kommun. Kan vi få Vingåker att blomma genom att göra något liknande? Välkomna till en intressant kväll!

Ingår som en del i projektet ”Hembygd, hållbarhet, mångfald och miljö” som drivs av Hembygdsföreningen, Natur skyddsföreningen och Studiefrämjandet

Arrangör: Hembygdsföreningen, Natur skyddsföreningen, Studiefrämjandet och Vingåkers kommun

Fler upplevelser
26 Mar