En kväll för och med den smarta Vingåkersbygden

Välkommen till en mässkväll där vi uppmärksammar Vingåkersbygdens utveckling och blickar framåt! Ett år har gått sedan Vingåkersbygdens utvecklingsstrategi 2018-2023 antogs. Höga mål är satta – Vingåker ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder.
  • Hur långt har vi kommit?
  • Vad händer ute i bygderna, inne i Vingåker och däremellan?
  • Vart är vi på väg?
Vingåkersbygdens kransorter har alla påbörjat processen med att ta fram lokala utvecklingsplaner. Dessutom är företagare inom de areella näringarna på gång med liknande arbete. Under kvällen visar de varför det är bra att bo och verka i bygderna runt Vingåker och hur de arbetar för att göra det ännu bättre!
  • Inspirationstalare
  • Vildsvinswok från Vingåker
  • Orterna visar sitt utvecklingsarbete
Kom och inspireras av varandra, ät lokal mat från Vingåkersbygden och lyssna på intressanta talare!
Fler upplevelser
16 May

16 maj, 2019

18:00 - 21:00

Folkets hus högsjö