Digital föreläsning Suicide Zero

Livsviktiga snack – rusta ditt barn för livet!

Välkommen på digital föreläsning i samarbete med Suicide Zero. Här får du som förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående. Forskningen visar nämligen att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar.

Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Föreläsningen är cirka 80 minuter lång inklusive efterföljande frågestund.

Ingen förkunskap krävs.

Arrangör är Region Sörmland, Länsgemensamt regionalt stöd – socialtjänst och vård samt länets nio kommuner.

Kontaktpersoner
marie.wallin@regionsormland.se Länsgemensamt regionalt stöd
sabrin@granath@regionsormland.se Suicidpreventiv samordnare, Region Sörmland

Fler upplevelser
10 Oct

10 okt, 2022

12:00 - 13:20

,