Café Baggetorp med anhörigstöd

Sara Abrahamsson från kommunens anhörigstöd kommer till Baggetorp. Anhörigstödet stöttar anhöriga som vårdar någon med långvarig sjukdom, missbruk, funktionshinder eller äldre genom samtal, råd och stöd, friskvård, information och föreläsningar. Läs mer om anhörigstöd här: https://www.vingaker.se/omsorg-stod/anhorigstod/
Det blir tipspromenad samt tillgång till enskilda samtal både i bygdegården eller utomhus om man vill (drop in). Aktivt Baggetorps fikagrupp kommer vara på plats och sälja fika för en billig peng. Välkommen!
Fler upplevelser
12 Oct