Besök Högsjö Kraftstation

Välkommen till en sällsynt visning av Kraftstationen i Högsjö! Onsdagen den 18 september kl. 14.00. Samling vid Kraftstationen (Bruksvägen, vid kanalen).

Byggnaden från 1908–1909, fortfarande i drift, är bevarad i sitt ursprungliga skick. Turbiner, gjutna i Brevens Bruk, och generatorer, från ASEA, bevarade i original, liksom inredningen.

Arrangör: Högsjö Kulturmiljöförening

Fler upplevelser
18 Sep