Arkivens dag

Välkomna att fira Arkivens dag med oss. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet och att öka kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten tid och för en framtid. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig demokratisk rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

På programmet i Vingåker:

Kl. 11.00 Bevara er historia! Arkivchef Annika Bergsland berättar om betydelsen av att spara arkiv från föreningar och företag

Kl. 12.00 Berättelser och kuriosa från Säfstaholm: om människor, hovliv och verksamhet under 1700-, 1800- och 1900-talet. Lokalhistorikern och arkivarien Carl Gedda föreläser utifrån sin nya forskning

”Prata arkiv” med oss på Arkiv Sörmland

Utställning med lokala arkivexempel 2/11-10/11

Arrangör: Arkiv Sörmland i samarbete med Riksarkivet/Landsarkivet i Uppsala, Dokumentationstjänst CG och Vingåkers kommun

Fler upplevelser
10 Nov