Alkohol och äldre

Alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador har ökat bland äldre i Sverige de senaste åren. Andelen äldre har blivit fler och ”yngre pensionärer” tenderar att ta med sig sin relativt höga alkoholkonsumtion in i ålderdomen. Tillsammans med Södermanlands Länsnykterhetsförbund kommer Vingåkers anhörigstöd, kommunens folkhälsosamordnare och Vingåkers bibliotek att arrangera en föreläsning med temat Alkohol och Äldre, där den senaste forskningsrapporten från Svenska Läkaresällskapet, Sjuksköterskeföreningen och IOGT-NTO ligger till grund.

Föreläsare: Per Leimar, IOGT-NTO

Har du några frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta
micael.soderstrom@iogt.se, 073-100 74 38 eller anhorigcentrum@vingaker.se, 0151-193 70

FRI ENTRÈ

Fler upplevelser
5 Mar