Projekt: Smarta pakettransporter i Vingåkersbygden

Alla invånare i Vingåkersbygdens ska uppleva en hög servicenivå – detta är ett politiskt uppsatt mål i Vingåkers kommun.

E-handel ökar servicenivån inte minst i landsbygderna, där avstånden till handeln ofta är längre än i städerna. Detta förutsätter dock att paketen kan levereras lokalt, i närheten där man bor. Behovet av bra lösningar för leveranser av postpaket ökar alltså i takt med att e-handeln ökar.

I dagsläget finns paketombud endast i orterna Vingåkers och Högsjö, som ombesörjer paketombudstjänst för hela Vingåkersbygdens invånare. Syftet med projektet Smarta pakettransporter i Vingåkersbygden är att hitta nya sätt att leverera postpaket mer lokalt i kommunens småorter. Idén bygger på att nyttja de befintliga kommunala transporter som i olika ärenden åker ut till Vingåkersbygdens småorter.

Projektet genomförs i samverkan med företaget Freelway, som utvecklar en app, företaget Springcreek development som utvecklar digitala skåp samt byalaget Kreativa Läppe. Under 2019, som var förstudiefasen, utredde projektet vad som är möjligt och inte enligt lagar och regler för att kunna genomföra den tänkta projektidén. Under våren 2020 då projektet gick in i testfas, har projektet möjliggjort utveckling av mjukvara som synkroniserar appen och skåpen. Resultatet är en tjänst som möjliggör smidig uthämtning av paket hos ombud samt enkel leverans i skåpen. Under detta pilotprojekt kommer Vingåkersbygdens landsbygdsbibliotekarie, som har verksamhet i exempelvis Läppe, att stå för leveranserna av paket till de digitala skåpen.

En testgrupp bestående av ca 10 personer i Läppe ska nu börja använda tjänsten genom att beställa paket som sedan kan levereras till det digitala skåpet vid de tillfällen då landsbygdsbibliotekarien har ärende till byn, och ge synpunkter till utvecklarna.

Målet med projektet på lång sikt är att samtliga kransorter inom kommunen som inte har tillgång till postombud, ska ha tillgång till en alternativ lösning för leverans av postpaket.

Projektet möjliggörs genom finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Tillväxtverket.