Valet 2022

Den 11 september är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom skiljer sig reglerna åt för rösträtt till riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige.

Vi söker röstmottagare!

Vill du vara en del av den demokratiska processen och hjälpa till vid valet den 11 september? Att arbeta som röstmottagare är en spännande och viktig roll. 

Du medverkar till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och opartiskhet och kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt. 

Du måste ha fyllt 18 år och får inte stå på valbar plats i något av valen 2022. Erfarenhet är inget krav! 

Om du är intresserad av att jobba som röstmottagare i valet den 11september kan du lämna en intresseanmälan till Josefin Frank (josefin.frank@vingaker.se, telefon 0151-191 33) eller till kommunstyrelsen@vingaker.se, senast 31 maj. Som röstmottagare erhåller du ett arvode. 

Anmäl ditt intresse att arbeta på valdagen som röstmottagare! 

Valdeltagandet de senaste valen

Nedan redogörs för valdeltagandet i Vingåker under valen 2006, 2010, 2014 och 2018.

2006 2010 2014 2018
Kommun 82,1 % 84,1 % 86,6% 86,2 %
Region 81,6 % 83,1 % 85,9% 85,7 %
Riksdag 83,3 % 85,9 % 88,4% 88,5 %

Vilka har rösträtt?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider. Har du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget

Hjälp vid röstning

Förtidsröstning