Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna synpunkter, klagomål, tips eller förslag om kommunens verksamheter. Synpunkterna skickas till ansvarig förvaltning och besvaras senast inom 5 arbetsdagar.

Dina synpunkter behandlas som inkommen allmän handling och kommer att diarieföras. Vingåkers kommun behandlar dina kontaktuppgifter du lämnat för att kunna nå dig när vi ska svara.

Om du är osäker på vilket område din fråga gäller så skickar du in den i formuläret Kommunen.

OBS! Om du vill ha ett svar på din fråga/synpunkt så måste du ange din e-postadress och/eller telefonnummer.

Barn- och utbildning - synpunkter, klagomål och frågor

Kommunen - synpunkter, klagomål och frågor

Kultur- och fritid - synpunkter, klagomål och frågor

Omsorg och stöd - synpunkter, klagomål och frågor

Samhällsbyggnad - synpunkter, klagomål och frågor

Medborgarförslag