Kommuntidningen Vingåker för dig

Fyra gånger om året ger vi ut en kommuntidning med information om kommunens verksamheter. Tidningen delas ut till alla hushåll och företagare samt till fritidshus på sommaren. Du kan maila eller ringa kommunikationsenheten för att beställa ditt pappersexemplar. Det går även att anmäla sig till prenumeration, så skickar vi automatiskt det nya numret till dig. Du kan även ta del av Vingåker för dig som taltidning, webbtidning samt som ljud-cd att låna på Vingåkers bibliotek.