Kommuntidningen Vingåker för dig

Fyra gånger om året ger vi ut en kommuntidning med information om kommunens verksamheter (två utgivningar 2021). Tidningen delas ut till alla hushåll och företagare samt till fritidshus på sommaren. Du kan maila eller ringa kommunikationsenheten för att beställa ditt pappersexemplar. Det går även att anmäla sig till prenumeration, så skickar vi automatiskt det nya numret till dig. Du kan även hämta ett exemplar på till exempel Vingåkers bibliotek samt ta del av Vingåker för dig här på webben.