Grafisk profil

Kommunen verkar i många informationssammanhang, allt från hemsidan till olika typer av skriftligt material som skickas ut till enskilda personer, företag, organisationer och myndigheter. Det ska vara lätt att känna igen material som kommer från Vingåkers kommun. Vid frågor om användning av Vingåkers kommuns logotyp, bilder samt grafisk profil, kontakta kommunikationsenheten. För informationsmaterial om Vingåker som besöksmål, kontakta turistbyrån.

Vingåkersbygden
För att bygga ett starkt och enhetligt varumärke har en logotyp för platsen Vingåkersbygden tagits fram. Genom att vi gemensamt går ihop som avsändare stärker vi Vingåkersbygdens varumärke. Logotypen kan användas av alla aktörer i bygden, oavsett bransch, som vill kommunicera sin tillhörighet till Vingåkersbygden.
Nedan hittar du mer information kring hur logotypen används, av vem och i vilket syfte.

Platsvarumärke Vingåkersbygden