Flik 9.1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda