Flik 8.6 Riktlinjer för installation av solfångare och solceller