Flik 8.6 Riktlinje för arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling