Flik 8.31 Riktlinjer för ersättningsskanning av pappershandlingar för miljö- och hälsoskyddsärenden.