Flik 8 27 stadga för föreningsbidrag som hanteras av socialnämnden rev 2015