Flik 8 20 riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd godkänd socn 2021 03 23 § 22