Flik 7.24 Policy för brukares önskan eller begäran om personal eller utförare, ett förhållningssätt