Flik 6.7 Plan för arbetet med internationella minoritetsfrågor