Flik 6.4 Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer